Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-10

Skarga C J S na zarządzenie W G B w przedmiocie powołania M B na funkcję organu [...] w B, wniosku skarżącego o uzupełnienie postanowienia WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 318/0

III SAB/Wr 11/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność R G B w przedmiocie braku nadzoru nad SPZAOZ w B

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-14

Skarga C. J. S., na zarządzenie Wójta Gminy B. w przedmiocie powołania M. B. na funkcję organu SPZAOZ w B.,

III SA/Wr 153/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek w przedmiocie ustanowienia Odznaczenia Zasłużonych dla Miasta i Gminy B

III SA/Wr 638/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-06

Skarga Wojewody D. na § 3 ust. 1 we fragmencie 'podejmowanej na wniosek Kapituły', § 3 ust. 3, § 4 ust. 1, ust. 2, ust. 3, § 7 ust. 2, ust. 3 we fragmencie 'zaakceptowany przez Kapitułę' załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy M. w przedmiocie ustanowienia tytułów 'Honorowy Obywatel Gminy M.' i 'Zasłużony dla Gminy M.' oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów wniosku r. pr. T. P.

III SA/Wr 353/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-28

Skarga Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie Regulaminów korzystania z obiektów sportowych gminy G., w zakresie: pkt 1

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłat sądowych w łącznej kwocie [...] zł. uiszczonych od zażaleń na postanowienia tutejszego Sądu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 318/08 oddalających wnioski C J S o wyłączenie sędziów od orzekania w sprawie

III SA/Wr 589/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-16

Skarga C. J. S. na działanie Wójta Gminy B. polegające na łączeniu funkcji wójta i [...] wniosku skarżącego C. J. S. o zwrot kosztów postępowania

III SA/Wr 800/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

Skarga M. J., na uchwałę Rady Powiatu K., w przedmiocie odwołania Wicestarosty K., wniosku skarżącego o dokonanie wykładni punktu III wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 800/09,

II SA/Go 53/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-24

Sprawa ze skargi T.J. na czynność Komisji prowadzącej nabór powołanej przez Zarząd Powiatu w przedmiocie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej
1   Następne >   2