Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej X

IV SAB/Wa 215/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi A. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie V SAB/Wa 10/11 w przedmiocie: bezczynności w rozpoznaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się w RP