Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

IV SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

skarg M.B., A.B., M.K., R.K., Z.P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

IV SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-11

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OW 68/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-29

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

IV SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OW 236/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ł. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lasu