Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Gl 472/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie wymiaru należności celnych

I SA/Sz 304/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.