Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 20/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.B. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 219/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.R. o umorzenie 30% zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego

I OW 113/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu E.M. do domu pomocy społecznej i ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 322/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

Wniosek S. M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Zagnańsk a Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. dotyczącego odpłatności za pobyt w S.

I OW 16/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. C. w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D.K. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oddalić wniosek.

I OW 140/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznawania wniosku M. S. w sprawie skierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o skierowanie B. Ś. do Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

I OW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku A. W. z 29 listopada 2014 r. o przyznanie pomocy finansowej

I OW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. R. o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz świadczenia na zakup żywności
1   Następne >   +2   +5   8