Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 737/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-17

Skarga J. B. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zawarcia kontraktu socjalnego

I OW 19/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej odpłatności za pobyt R.H. i P.H. w schronisku dla bezdomnych

I OW 48/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 160/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G.S. o udzielenie pomocy w formie finansowej

I OW 171/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. C. o przyznanie zasiłku celowego na zakup dwóch par okularów oraz na zrobienie zdjęć do dowodu osobistego