Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 506/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach w przedmiocie niewykonania obowiązku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

IV SA/Wr 323/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku ceowego

IV SA/Wr 322/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

II SAB/Ke 11/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w S. I.

IV SA/Wr 285/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 23/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udzielenia pomocy doraźnej z urzędu

I OSK 556/07 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sygn. akt. II SAB/Lu 27/02 w sprawie zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Lu 33/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego przyznania świadczenia pieniężnego na zakup opału

IV SAB/Wr 116/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia i wdania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu
1   Następne >   +2   5