Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 23/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udzielenia pomocy doraźnej z urzędu

I OW 106/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.J. o przyznanie zasiłku okresowego oraz świadczenia dla jej córki A. S.

I OW 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec A. K.

I OW 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku T. B. o wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej