Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 58/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 1391/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. O. na pismo Wójta Gminy R. , .[...]