Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 704/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 72/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 440/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej

II SA/Łd 332/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek ustawowych od kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 1287/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-04-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 29/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej