Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 151/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy umorzenia należnej do zwrotu kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 251/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji o odmowie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 790/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 1101/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego