Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku A. W. z 29 listopada 2014 r. o przyznanie pomocy finansowej

I OW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. R. o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz świadczenia na zakup żywności

I OW 50/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. K. o przyznanie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na żywność, środki czystości oraz o uzyskanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej

I OW 213/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. U. o przyznanie zasiłku stałego i zasiłku celowego na żywność

I OW 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. T. w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego

I OW 24/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. H. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w postaci zasiłku specjalnego celowego z przeznaczeniem na zakup opału oraz przyznania posiłków dla córki J. W. w Zespole Szkolno

I OW 107/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej A. S.

I OW 103/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy finansowej A. T.

I OW 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej z zakresu pomocy społecznej

I OW 135/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na utrzymanie oraz przyznaniu pomocy w formie potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 20
1   Następne >   3