Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 23/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udzielenia pomocy doraźnej z urzędu

I OW 106/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.J. o przyznanie zasiłku okresowego oraz świadczenia dla jej córki A. S.