Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

V SA/Wa 2973/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji

V SA/Wa 2973/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Zażalenie na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji

II OSK 1820/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

II SA/Kr 693/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-02

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowionym postępowaniu

II OZ 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie wniosku W. B. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Go 569/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-06

Wniosek w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

II SA/Łd 842/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-16

skargę J. D. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Bd 1314/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 854/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 594/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w sprawie potwierdzenia uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   +5   +10   35