Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 58/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. B. o przyznanie świadczenia w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności i opału