Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1056/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 554/13 o odrzuceniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego po wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. II...