Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 2886/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

Sprawa ze skargi T.G.,Z. G. w przedmiocie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 731/10

VII SA/Wa 2960/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

Sprawa ze skargi S. K. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 67/11