Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Ol 82/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Szpitala Powiatowego im. '[...]' w B. w udostępnianiu informacji publicznej

II SAB/Łd 189/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 203/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1155/16 - Wyrok NSA z 2018-02-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

I OZ 465/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Lu 26/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze J. J. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2510/16 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2922/16 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty T. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 2487/16 - Wyrok NSA z 2018-03-27

Skarga kasacyjna na bezczynność S. Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 28/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-27

Skarga Fundacji A na bezczynność Fundacji B z siedzibą we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   28