Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SO/Wa 25/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości za nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Wa 42/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-04

Wniosek S. P. o wymierzenie Ministrowi Sprawiedliwości grzywny za nieudostępnienie informacji publicznej

I OZ 1155/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w P. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SO/Wa 41/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-04

Wniosek S. P. o wymierzenie Ministrowi Sprawiedliwości grzywny za nieudostępnienie informacji publicznej

I OZ 889/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K.T. na Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SAB/Ol 94/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-30

Wniosek K. G. o uzupełnienie postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w udostępnieniu informacji publicznej

II SA/Wa 1951/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1945/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 333/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-02

Skarga Stowarzyszenia [...] '[...]' z siedzibą w K. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1414/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   3