Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Wa 40/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-19

Wniosek S. P. o doręczenie odpisu zarządzenia Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II zarządza: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

I OPP 12/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 391/10 postanawi...