Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 60/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wyznaczyć WSA w Lublinie do rozpoznania wniosku

I OW 143/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OW 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-10

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 99/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Skarga S.F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 251/18 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej