Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 4460/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 2878/17 - Postanowienie NSA z 2019-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym