Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 2878/17 - Postanowienie NSA z 2019-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym