Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SAB/Wa 663/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 664/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 575/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 574/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

V SAB/Wa 58/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

I SAB/Wa 469/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

IV SAB/Wa 259/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 530/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem

IV SAB/Wa 401/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 83/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2