Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 306/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na bezczynność Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o...

III SAB/Lu 12/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wniesione pytanie

II SAB/Wa 507/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku , o udostępnienia informacji publicznej

I OZ 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły w udo...

II SAB/Wa 602/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Orange Polska S.A. z siedzibą w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 14/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Straży Gminnej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2349/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Zakrzew w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Wa 441/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Sz 35/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-15

Skarga Burmistrza G. na bezczynność Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 30/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie zwrotu wpisu od zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   37