Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 306/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na bezczynność Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o...

III SAB/Lu 12/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wniesione pytanie

II SAB/Rz 112/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt SA/Rz 1024/02

II SAB/Wa 1098/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Instytutu Pamięci Narodowej Komisji [...], Oddział w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku , (dot. IPN [...] W. A.)

II SAB/Wa 301/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SAB/Wa 898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Służby [...] w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku , o udostępnienie informacji publicznej

II OW 45/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie wykonania decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we [...] , nr [...] sygn. akt II SAB/Wr 4/13

IV SAB/Wr 289/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

II SAB/Wa 1103/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku , (dot. pokrewieństwa )

II SAB/Wa 501/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   4