Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

I OZ 870/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 56/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

Zażalenie na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wykonania czynności materialno

II SAB/Ke 23/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-07-15

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SAB/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SAB/Bd 78/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta [...] Policji w przedmiocie rozpoznania skargi na nienależyte wykonywanie czynności przez funkcjonariuszy Policji

III SAB/Kr 20/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

II SAB/Bk 71/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Oddział w B. w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Kr 23/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

III SAB/Kr 8/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

I OZ 728/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego