Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1277/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I OZ 1306/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 1281/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OZ 1281/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-05

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OZ 1278/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-05

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OZ 1262/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SAB/Go 13/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu

II SAB/Gd 36/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 658/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-30

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku z 5 lipca 2018 r.

III SAB/Kr 66/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wydania znaku identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza
1   Następne >   2