Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

IV SAB/Wa 229/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi sprawy ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia podania

VIII SAB/Wa 36/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-05

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania...

VI SAB/Wa 70/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o powołanie na stanowisko komornika sądowego

I OSK 717/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie pkt. 7 dotyczącego emerytury wojskowej

II SAB/Ol 94/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-30

Wniosek K. G. o uzupełnienie postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w udostępnieniu informacji publicznej

IV SAB/Wa 188/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości

II GZ 459/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

II GZ 461/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania

VIII SAB/Wa 39/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-05

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku o sporządzenie i wydanie odpisów z akt sprawy

VIII SAB/Wa 40/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   3