Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 970/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia zażalenia w związku z wnioskiem

II SAB/Bk 28/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania postanowienia wyznaczającego termin do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

III SAB/Łd 19/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odpowiedzi na pismo

II SAB/Kr 132/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [....]

I SAB/Wa 171/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SAB/Wa 277/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SAB/Bk 28/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie niewykonania postanowienia wyznaczającego termin do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

I SAB/Wa 277/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości przyznać F. O. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych .