Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 288/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SAB/Wa 628/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 313/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 295/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. działek o nr ewidencyjnych [...] położonych w W. R.)

I OSK 1016/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

VII SAB/Wa 85/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]