Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 470/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Sprawa ze skargi I.G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I SAB/Wa 525/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-06

Sprawa ze skargi M.C. i Z.C. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wr 6/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie dobudowy do ściany szczytowej budynku mieszkalnego garażu

I SAB/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi M. B., D. L. i M. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 749/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Lu 234/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 257/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie pomocy na dożywianie stwierdza, że postępowanie w sprawie było prowadzone w sposób przewlekły bez rażącego naruszenia prawa.

III SAB/Kr 67/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Burmistrza [....] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   98