Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 1015/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. P. na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

VII SAB/Wa 86/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-15

Sprawa ze skargi J.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]