Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 220/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. B. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SAB/Wa 69/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi I.W. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 453/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SAB/Kr 193/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi I. B. na przewlekłość postępowania Wojewody [...]

II SAB/Kr 80/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi M.W.-G. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty

I OSK 502/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Wniosek w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości

II OZ 608/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Hajnowskiego o pozwoleniu na budow...

I OSK 1015/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. P. na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

II SAB/Gd 208/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-18

Sprawa ze skargi Z. K. na przewlekłość postępowania Wojewody w sprawie dotyczącej odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   +2   6