Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol

III SA/Łd 1020/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł w przedmiocie obowiązku zwolnienia kwatery tymczasowej

II SAB/Łd 178/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowolnej rozbudowy budynku mieszkalnego

III SA/Łd 932/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-18

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Łd 729/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.

III SA/Łd 368/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Łd 807/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-16

Dnia 16 listopada 2017 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. D. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych

III SA/Łd 1046/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Stowarzyszenia Ax. w U. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu po ponownej weryfikacji oceny operacji

II SO/Łd 27/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SA/Łd 1132/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok oraz odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień 2013 r. i wrzesień 2013r.

III SA/Łd 307/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie rejestracji pojazdu i odmowy rejestracji pojazdu
1   Następne >   +2   +5   9