Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II OSK 995/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II SA/Sz 640/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwrotu różnicy w opłatach czynszowych

I OSK 182/06 - Wyrok NSA z 2006-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o mianowaniu na inne stanowisko służbowe

II GSK 211/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji w zakresie ochrony osób i mienia

I OSK 1303/05 - Wyrok NSA z 2006-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych

II OSK 98/06 - Wyrok NSA z 2006-12-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL