Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 764/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawiadomienia o konieczności wniesienia odrębnego podania do organu właściwego w sprawie podlegającej załatwieniu przez różne organy

I SA/Wa 1446/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-15

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 446/09

I OSK 1158/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze [...]

IV SA/Wa 590/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 931/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku

I SA/Wa 1782/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 1739/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

I SA/Wa 361/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1297/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   14