Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 608/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi I. H. na decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie wydania z naruszeniem prawa decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 303/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 303/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Wa 1342/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24

Sprawa ze skargi M. I. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSW w przedmiocie zdolności do pełnienia służby

I SA/Wa 303/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1043/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania prawa do uposażenia

II SA/Wa 1839/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-15

Sprawa ze skargi J. A. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ustalenia uszczerbku na zdrowiu

I SA/Wa 2082/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 2899/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1199/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   2