Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

IV SA/Wa 2681/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną w ramach prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o wypłatę odszkodowania

IV SA/Wa 3875/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 3109/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-30

Skarga W. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu pisma:

I SA/Wa 1551/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 241/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Wa 1889/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie przekazania odwołania do organu właściwego

II SA/Wa 705/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SA/Wa 853/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   14