Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OZ 1227/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OSK 956/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OSK 812/17 - Wyrok NSA z 2019-02-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Kr 22/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w przedmiocie niewydania decyzji o wyłączeniu Starosty Tatrzańskiego

I OSK 1526/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1086/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1372/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia zastosowania przepisów

II SA/Wa 2228/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 507/17 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   22