Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 843/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 2937/18 - Wyrok NSA z 2019-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2853/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1615/18 - Wyrok NSA z 2019-11-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 1164/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 716/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1090/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 785/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi R. K. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 267/18

II SA/Wa 1336/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy
1   Następne >   3