Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 3017/18 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 2438/18 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 498/19 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1354/18 - Wyrok NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Wa 2006/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 1848/18 - Wyrok NSA z 2020-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 933/20 - Wyrok NSA z 2020-07-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za obywatela polskiego

II OSK 464/20 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II SA/Wa 2265/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1535/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów
1   Następne >   +2   +5   +10   18