Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu niezwrócenia licencji na wykonywanie transportu drogowego

II GZ 165/19 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie kary pieniężnej z tytułu niezwrócenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

II GZ 166/19 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie kary pieniężnej z tytułu niezwrócenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką