Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

OSK 291/04 - Wyrok NSA z 2004-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SA/Lu 940/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej zmiany nazwiska uchyla zaskarżone postanowienie

OSK 125/04 - Wyrok NSA z 2004-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wymeldowania