Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ke 361/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 46/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 180/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 193/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 148/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Sz 1025/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Wr 181/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zameldowania A. S. na pobyt stały

III SA/Lu 436/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenie decyzji o zameldowaniu na pobyt czasowy

III SA/Lu 554/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska

II OSK 98/06 - Wyrok NSA z 2006-12-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL