Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1525/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1526/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SA/Wa 1542/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania drugiego paszportu

IV SAB/Wa 148/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

IV SA/Wa 2342/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1631/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania