Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 555/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wa 1098/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2567/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy B. , nr (...)

IV SA/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1542/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania paszportu

IV SO/Wa 118/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-08

Wniosek A. F. o ukaranie grzywną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

IV SO/Wa 119/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-08

Wniosek A.F. o ukaranie grzywną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

IV SAB/Wa 153/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niezałatwienia skargi

IV SA/Wa 1358/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku dotyczącego zmiany nazwiska

IV SA/Wa 2000/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nakazania załatwienia sprawy w określonym terminie
1   Następne >   2