Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 2563/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Skarga A. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II OZ 800/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Wa 829/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SA/Wa 35/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie danych osobowych

IV SAB/Wa 198/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 2237/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SA/Wa 2004/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie danych osobowych

II OSK 95/08 - Wyrok NSA z 2009-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SAB/Wa 151/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku K. F. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

IV SAB/Wa 155/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku K. R. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.
1   Następne >   +2   4