Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 590/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 536/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 23/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymeldowaniu

IV SA/Wa 327/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

IV SA/Wa 328/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II OZ 535/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 119/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1003/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności d...

II OSK 2375/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 722/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia dokumentów paszportowych
1   Następne >   2