Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2598/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1415/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania